MultiControl

Centralne sterowanie piekarni

Jest to centralna jednostka sterująca z panelem kontrolnym będąca w stanie obsłużyć do 6 pieców. Tworzy ją dotykowy, kolorowy wyświetlacz połączony z centralnym komputerowym sterowaniem umieszczonym w głównej tablicy sterowniczej. Umożliwia kontrolę pracy palników piecowych oraz kontroluje wszystkie funkcje pieca zmierzające do osiągnięcia najwyższej jakości wyrobów piekarniczych.

Oprócz ciągłej kontroli procesu produkcji, system daje nam również możliwość archiwizowania danych o recepturach, ilościach i rodzajach wypiekanego asortymentu, dzięki czemu można stale pracować nad poprawa jakości i wydajności produkcji

Sterowanie całą linią produkcyjną odbywa się przy pomocy komputera centralnego znajdującego się na hali produkcyjnej. Dostęp do wszystkich opcji jest również możliwy bezpośrednio z komputera biurowego Dzięki kodowi zabezpieczającego tylko autoryzowany personel może dokonywać zmian w programach i systemie. Możliwe jest ustawienie kilku poziomów zabezpieczeń.

System jest połączony z lojalną, istniejącą siecią na piekarni i z komputerami które mają być do tego uprawnione. na komputerze jest stale zapisywana historia edycji programów, zmian systemowych, oraz wszelkiego rodzaju niestandardowych procedur, dzięki czemu Państwa produkcja jest ciągle monitorowana.

Dzięki wizualizacji, mamy możliwość śledzenia dystrybucji ciepła na Państwa obiekcie. Dokładnie wiemy ile ciepłej wody jest obecnie akumulowane, ile i gdzie wykorzystywane oraz jaką ma obecnie temperaturę. Można zmieniać priorytety odzysku ciepła zależnie od aktualnej pory roku. Doskonała kontrola produkcji, niezależnie gdzie się znajdujesz Możliwość archiwizacji danych Serwis on-line Łatwość dostosowania produkcji do aktualnych potrzeb.

Najważniejsze, programowalne funkcje jednostki centralnej MultiControl:

 • czas pieczenia
 • temperatura pieczenia
 • krzywa temperaturowa
 • dawki pary
 • czas parowania
 • otwieranie i zamykanie wyciągów pary
 • automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi komór
 • automatyczne zasadzanie ciasta
 • automatyczne wybieranie pieczywa
 • wybór komór do załadowywania i wyładowywania
 • zwilżanie wyrobów przed i po wypiekiem
 • praca taśmy transportującej
 • praca stołu odbierającego
 • obsługa funkcji komory fermentacyjnej
 • praca stołu podawczego i odbierającego