Mroźnie szokowe

Mroźnie szokowe K-IC

Szybkie i głębokie mrożenie. Gotowy produkt przed wypiekiem zostaje poddany szybkiemu procesowi zamrażania w mroźniach szokowych co umożliwia długotrwałe przechowywanie.Mroźnie są wyposażone w wysokojakościowe jednostki chłodzące dzięki którym każdy produkt osiągnie jednolity stopień zamrożenia. 

Co to jest mroźnia szokowa?

Celem mrożenia szokowego jest zatrzymanie wszystkich procesów enzymatycznych i fermentacyjnych zachodzących w cieście, aby zabezpieczyć nienaruszoną strukturę ciasta. Dzięki szybkości z jaką przebiega proces mrożenia zatrzymywany jest rozkład skrobi co zapobiega starzeniu się jeszcze nie wypieczonemu produktu.

Odpowiednio do każdego produktu, decydującym momentem jest tak szybko jak to możliwe przekroczenie granicy -6°C /-7°C, przy której zamrażana jest woda w środku kęsa ciasta, dzięki czemu zapobiegamy tworzeniu się dużych kryształków lodu wewnątrz kęsa ciasta. Docelowa temperatura mrożenia ustawiona jest na -42°C

Mroźnia jest wyposażona jest w czujniki umieszczone przy wjeździe i wyjeździe z mroźni, stale monitorujące temperaturę środka kęsa ciasta i dostarczające informacje o odpowiednim czasie mrożenia.