EkoBlok

Urządzenie do odzysku energii

EKOblok jest ekologicznym urządzeniem służącym do odzysku ciepła ze spalin jak i pary wodnej, które powstają podczas pracy pieców piekarniczych zarówno gazowych jak i olejowych. Jest również katalizatorem spalin dzięki czemu Twoja piekarnia stanie się przyjazna środowisku

 

 

 

 

 

 

Odzysk energii

 

Ekoblok jest to urządzenie służące do odzysku energii odpadowej z pieców piekarniczych i kotłów termolejowych oraz katalizy spalin. Odzyskaną energię otrzymujemy w formie gorącej wody (o temperaturze 80C). Dzięki katalizie spalin redukujemy do minimum emisje CO2 oraz tlenków siarki, co się czynnie przysługuje otaczającemu nas środowisku.

 

Odzysk energii do celów grzewczych                                                  Odzysk energii do celów chłodniczych:

 

- ogrzewanie ciepłej wody użytkowej                                                         - chłodzenie hali piekarni

- ogrzewanie piekarni                                                                               - klimatyzacja obiektu

- ogrzewanie wstępne wody do produkcji pary                                            - studzenia produktów

- ogrzewanie garowni i stop garowni

- ogrzewanie wody do myjek

Odzyskana energia w postaci gorącej wody jest chłodzona przez agregaty chłodnicze.

 

Główne zalety EkoBloku:

  • przez dach piekarni jest wyprowadzony tylko jeden komin (wszystkie pozostałe są doprowadzone do EKObloku)
  • podgrzewanie wody użytkowej oraz na potrzeby produkcji
  • ogrzewanie piekarni
  • nagrzewanie wytwornicy pary
  • ogrzewanie garowni i stop-garownie
  • ogrzewanie wody użytkowej w urządzeniach myjących
  • ogrzewanie biur
  • klimatyzacja obiektu
  • chłodzenie wypieczonego asortymentu
  • chłodzenie transportu pieczywa