Silosy

System silosowy

System służący do magazynowania mąki dostarczanej do piekarni, oraz jej dystrybucją podczas procesu produkcji. Zestaw składa się z 4 silosów, przeznaczonych do różnych rodzajów mąki.

 

 

 

W skład systemu wchodzą:

 • Silos na mąkę (tonaż i wymiary pod potrzeby klienta)
 • Waga ( INOX ) 150 kg z pomiarem tensometrycznym
 • Mikrowibracja wagi 
 • Okno kontrolne w silosie                 
 • System napowietrzania silosa          
 • Kontynualny przesiewacz mąki         
 • Podajnik obrotowy                         
 • Wstępny filtr mąki ( rozładunek )     
 • Dmuchawa napowietrzająca dno    
 • Przewody doprowadzające mąkę do silosów ( INOX ) 
 • Przewody doprowadzające mąkę do wagi ( INOX )
 • Wagi tensometryczne silosów         
 • Dotykowy panel sterujący             
 • System sterujący z instalacją elektryczną