Jego głównym zadaniem jest współpraca z kontynualną komorą fermentacyjną. Stół odbiera wygarowane kęsy z komory fermentacyjnej, a następnie podaje je…
Stół stworzony do współpracy ze stołem AS-Lift, które wspólnie umożliwiają załadunek najdrobniejszego asortymentu z płyt i obsadzenie go na piecu…
Zaprojektowany do ręcznego wyrzucania chleba z koszyków. Ciasto wyładowane na stół bezpośrednio z koszyków, po 10 sekundach znajduje się już…